จุดเด่นของ TPS SPARK คือแบตเตอรี่คุณภาพสูง ที่มีมาตรฐานระดับสากลจากกระบวนการผลิตอันทันสมัย และมีบุคคลิกดูโดดเด่นทันสมัย (Modern & Fresh) โดยใช้โทนสีม่วงที่สะดุดตา นอกจากนี้ตัวแบตเตอรี่ยังมีตาแมว (Indicator) ช่วยบอกสถานะของแบตเตอรี่ ทำให้ง่ายในการดู แลรักษาแบตเตอรี่ เหมาะสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป โดย TPS SPARK BATTERY ผลิตขึ้นทั้งสิ้น 17 รุ่น สำหรับรถหลายประเภท ไม่ว่า รถยนต์ นั่ง ส่วนบุคคลตั้งแต่ 1,300 ซีซีขึ้นไป รถปิคอัพ รถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบัสโดยสารขนาดใหญ่และเรือขนาดใหญ่ เป็นต้น และจัด จำหน่ายพร้อมการรับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขของบริษัท

แบตเตอรี่ TPS SPARK กลุ่ม HIGH POWER TYPE ถูกผลิตขึ้นเพื่อรองรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องคอมมอนเรล และมีคุณสมบัติเด่น 4 ด้าน ไม่ว่าจะ เป็นการออกแบบเฉพาะ ( Specific Design for Commonrail Engine) การให้พลังไฟที่ดีกว่า (Powerful and Better Starting ) อายุการใช้ งานยาวนานกว่า ( Longer Life) และเพิ่มความสะดวกในการดูแลด้วยตาแมว (Indicator) ซึ่งคุณสมบัติเด่นทั้ง 4 ด้านนี้ น่าจะสามารถตอบโจทย์ ความต้องการของผู้ใช้รถประเภทนี้ได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ แบตเตอรี่ ทีพีเอส สปาร์ค มีอุปกรณ์พิเศษคือ “ตาแมว” ( Indicator ) ที่สามารถบอกสถานะ ของแบบเตอรี่ ว่าอยู่สถานะใด

แบบเตอรี่มีไฟเต็ม
น้ำกรดในแบตเตอรี่แห้ง (ควรเติมน้ำกลั่น)
แบตเตอรี่ไฟอ่อน (ควรชาร์จไฟ)