แบตเตอรี่ TPS SPARK

 TPS SPARK BATTERY ( แบตเตอรี่ทีพีเอส สปาร์ค ) ภายใต้คอนเซ็ป” ที่สุดแห่งพลังไฟ “ ซึ่งหมายถึงแบตเตอรี่ที่ให้พลังไฟได้อย่างเต็มที่ จนสามารถใช้ได้นานคุ้มราคา TPS SPARK BATTERY....เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ต้องการนำแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพระดับสากลออกสู่ตลาดในเมืองไทย เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ใช้รถทั่วไปได้มีโอกาสเลือกใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด